Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CasuAll

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Newsletter – Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep internetowy – (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr16, poz.93 ze zm.).

 

 1. Właścicielem Sklepu jest: Mirosław Sochacki CasuAll, NIP: 1131016367, tel. 664171413, adres email: biuro@casuall.pl.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 2

Zamówienia

 1. Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za towar oraz jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (www.casuall.pl).
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

 • 3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. za pośrednictwem serwisu PayPro (Przelewy 24)
  2. za pomocą płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  3. za pośrednictwem Masterpass

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest PayPro S.A

 

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia
 2. Warunkiem wydania (wysyłki) towaru jest zapłata za towar i przesyłkę maksymalnie do 2 dni roboczych (nie dotyczy płatności za pobraniem). Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane przez sklep. 

 

 • 4

Wysyłka towaru
Dotyczy wysyłek nadawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Inpost, lub firmy kurierskiej)
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Sklep ma prawo obciążyć Klienta za nieodebranie przesyłki „za pobraniem” kosztami wysyłki i odesłania do siedziby sklepu Sprzedawcy.

Regulamin nadawania przesyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej definiuje odrębny Dokument tj.  regulamin w języku angielskim.

 

 • 5

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami za pośrednictwem e-mail: biuro@casuall.pl 

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Zwracamy Pańswau uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

- PRODUKTY SZYTE NA MIARĘ

- uszkodzenia mechaniczne (otarcie, oderwanie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zakma, gumy itp) powstałe w trakcie użytkowania produktu przez Państwa

- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji (np pranie, prasowanie niezgodnie z zaleceniem)

- naturalnie zużywanie się

- uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży niezgodnie z przeznaczeniem

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać przed odesłaniem towaru, emailem na adres reklamacje@casuall.pl. Informacja powinna zawierać:

- Tytuł maila: REKLAMACJA

- Imię i nazwisko Konsumenta

- Adres konsumenta

- Dane kontaktowe (email, nr telefonu)

- Data zawarcia umowy/odbioru

- Numer zamówienia/faktury

- Powód reklamacji

- Oczekiwania reklamującego (wymiana towaru / zwrot pieniędzy)

 1. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji.
 2. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana.
 3. W przypadku gdy Sklep uzna reklamację za zasadną niezbędne będzie wysłanie przez Konsumenta produktu na koszt Sklepu. W mailu zwrotnym Sklep wyśle etykietę zwrotną, którą należy nakleić na przesyłkę. 
 4. W przypadku gdy Sklep uzna reklamację za niezasadną, przekażemy na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu reklamacji produktu.
 5. W niektórych przypadkach możemy prosić Państwa o przesłanie zdjęć produktu podlegającego reklamacji. 
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 • 7

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 • 8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, opisów towarów i znaku towarowego) bez pisemnej zgody Sklepu.
 • 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Dotyczy zwrotów nadanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres reklamacje@casuall.plprzed jego upływem. Informacja powinna zawierać:

- w tytule maila: ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Imię i nazwisko Konsumenta

- Adres konsumenta

- Dane kontaktowe (email, nr telefonu)

- Data zawarcia umowy/odbioru

- Numer zamówienia/faktury

- NUMER PACZKOMATU z którego zostanie nadana przesyłka zwrotna (Lista paczkomatów dostępna pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat)

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru (BEZ USZKODZEŃ, W ORYGINALNYM OPAKOWANIU, Z METKAMI ITP.), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia w którym odstąpił od umowy. 
 2. W odpowiedzi zwrotnej (na maila) Klient dostanie etykietę zwrotną potrzebną do nadania przesyłki (przy wyborze wysyłki paczkomatem). 
 3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę nie uwzględniając kosztów wysyłki poniesionych przy zakupie.
 4. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności jakim posłużył się Konsument podczas pierwotnej transakcji.
 5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 6. Koszt odesłania towaru do Sklepu w przypadku wyboru Paczkomatu ponosi Sklep, jeśli Konsument wybierze inny sposób nadania przesyłki niż wskazany przez Sklep - koszt ponosi Konsument. 
 7. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu w stanie nienaruszonym, w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu.
 8. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Regulamin odstąpienia od umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej definiuje odrębny Dokument tj. regulamin w języku angielskim.

 

 

 • 10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl